Vår hemsida byggs om, se våra kontaktuppgifter nedan samt följ oss på Facebook.

Kontaktuppgifter
Skarpansvägen 17
AX-22100 Mariehamn

Jonny Mattsson
ombudsman
Tel: 018-23 277, 0457-526 7141
E-post: ombudsman@foretagare.ax

Mårten Fröjdö
ordförande och projektledare
Tel: 018-23 288, 0457-3700 701
E-post: marten.frojdo@foretagare.ax

öppet: må - ons 9-13.
Före besök, vänligen boka tid per telefon eller e-post.

Följ oss på Facebook

Maila din fråga
Vår rådgivning håller öppet måndag-onsdag kl. 9-13 då vi nås på tel. 23277 eller 0457-526 7141
och via e-post ombudsman@foretagare.ax. övriga tider kan du skicka oss din fråga så besvarar vi den så fort som möjligt per e-post eller telefon.