Unga företagare nätverkade på Åland

Företagarna på Åland har 27-28 april stått värd för en träff för ett 30-tal unga företagare från Finland, Sverige och Åland. Young Entrepreneurs Nordic Meetup hade i år finansiering och teambuilding som fokusområden.

Publicerad: 2016-04-28 14:28:23
Nyheter

Skatterevision av taxi- och frisörsföretag har inletts

Skatteförvaltningen har nyligen inlett skatterevisioner inom taxi- och frisörbranscherna runt om i landet.Granskningen av restauranger fortsätter.
I samband med kontrollbesöken granskar skatterevisorerna företagarens bokföring och bekantar sig med rörelsen samt handleder företagarna att sköta sina skattefrågor på rätt sätt.
Med branschspecifika kontrollbesök kan man effektivt minska grå ekonomi och förhindra osund konkurrens, vilket förbättrar
verksamhetsförutsättningarna för de företag som handlar hederligt.

Publicerad: 2016-04-04 17:40:29
Nyheter

Förbud mot nollavtal motverkar sitt syfte

Riksdagen behandlar som bäst ett medborgarinitiativ om att förbjuda så kallade nollavtal i arbetslivet och införa en minimiarbetstid på 18 timmar i veckan. Ett förbud vore en klar förlust för arbetsmarknaden. Fler regler och begränsningar är inte ägnade att öka arbetsgivarnas anställningvilja.

Publicerad: 2016-03-02 11:50:19
Arbetsgivarinfo

Samhällsfördraget på väg att lyckas

Arbetsmarknadsparterna nådde i slutet av februari en överenskommelse som ska stärka Finlands konkurrenskraft. Den årliga arbetstiden förlängs med 24 timmar, arbetsgivaravgifterna sänks och flyttas gradvis över på de anställda och de offentliganställdas semesterpremie bantas.

Publicerad: 2016-03-01 15:48:04
Nyheter

Varning för ny bluffaktura

De senaste veckorna har ett engelskt bolag vid namn OfficeMax sänt ut fakturor till olika företag. Det är fråga om ett nytt blufförsök där man tar betalt för ett dataprogram som kostar 595 euro. Mottagarna har aldrig varit i kontakt med företaget eller än mindre beställt några varor. Som betalningsmottagare står Euro Payment Services i Podgorica, Montenegro.
Det är alltså fråga om ett erbjudande som har formen av en faktura, vilket även framgår av de omfattande avtalsvillkoren på baksidan. Den som fått ett dylikt brev behöver inte svara eller reagera, det är bara att slänga. Ovanligt nog medger villkoren att man kan ångra sig inom 45 dagar och få pengarna tillbaka ifall man är missnöjd.

Publicerad: 2016-01-28 10:24:18
Nyheter