top of page

Företagarnas medlemsförmåner  


Rådgivning och konsultation

Våra medlemmar erhåller gratis rådgivning i bland annat arbetsavtals- och arbetsmarknadsfrågor, bolagsrätt, innovation, finansiering, bokföring och beskattning, samt frågor av juridisk karaktär.

Generationsväxling och företagsaffärer

Vi ger råd inför generationsväxling och ägarbyten i företag.

Medlemstidningar och information 

Medlemmarna erhåller en tidning som medlemsförmån:
- Företagaren utkommer 6 gånger per år, utges av Företagarnas Riksförbund i Sverige

Därutöver erhålls föreningens eget medlemsbrev med lokala nyheter och intern information som utges regelbundet, 8-10 gånger per år.

Intressebevakning

Vi bevakar småföretagens intressen via medverkan i olika arbetsgrupper och kommittéer, remissutlåtanden om lagförslag och reformer, genom samarbete med andra näringslivsorganisationer, debattartiklar och annan medverkan i media, samt via direkta kontakter till myndigheter och politiker.

Kurser och utbildning 

Företagarna arrangerar vid behov kurser och seminarier i aktuella ämnen för medlemmarna till rimliga priser. Bland kursämnena finns beskattning och moms, företagsekonomi, arbetsrätt och anställningsvillkor, avtalsrätt samt försäljning och marknadsföring.

Vi samarbetar fortlöpande med Högskolan på Åland och Ålands Gymnasium när det gäller yrkesinriktad utbildning inom teknik och ekonomi samt för att föra in mera entreprenörskap i undervisningen.
Föreningen har även varit representerad i Ålands Lärlingsnämnd som fram till gymnasiereformen 2011 beslutat om nya läroavtalsutbildningar, ett bra alternativ för att få yrkesutbildning i speciella branscher.

 

bottom of page