top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Ändringar föreslås i företagarpensionen

Regeringens lagförslag om företagarpensionen har som mål att företagarens arbetsinkomst i framtiden bättre ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats.

Enligt praxis i dag bedöms företagarens arbetsinkomst inte enligt arbetsinsatsen, utan arbetsinkomsten bestäms endast på basis av den inkomstnivå som företagaren själv väljer. Premien bestäms av inkomstnivån. Det här har lett till att många småföretagare är underförsäkrade. Tidigare har en rabatt på pensionspremien för nya företagare införts för att sporra till högre inkomstnivå.

Enligt lagförslaget ska arbetsinkomsten regelbundet följas upp och justeras så att den motsvarar företagarens arbetsinsats. Definitionen av arbetsinkomsten ändras inte, utan bestämmelserna om de uppgifter som arbetsinkomsten grundar sig på ska preciserats.

Genom de föreslagna ändringarna kan företagarens arbetsinkomster nå en sådan nivå som säkerställer att företagaren kan tjäna in ett arbetspensionsskydd som är tillräckligt i förhållande till inkomstnivån under tiden i arbete. Därigenom får företagaren en skälig utkomst under pensionstiden. Samtidigt garanteras att nivån på företagarens sociala trygghet är tillräckligt hög under tiden i arbete, eftersom nivån på många förmåner bestäms enligt arbetsinkomsten.

I beredningen av lagen har de fackliga centralorganisationerna, arbetsgivarorganisationerna, Finlands Näringsliv, Företagarna i Finland, Pensionsskyddscentralen, FPA och finansministeriet deltagit. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page