top of page

Ökad integration på den europeiska arbetsmarknaden med ny myndighet

Den nya Europeiska arbetsmyndigheten ELA (European Labour Authority) inledde sin verksamhet den 16 oktober. Myndigheten ska ge arbetstagare och arbetsgivare bättre tillgång till information om deras rättigheter och skyldigheter och stödja de nationella arbetsmarknadsmyndigheterna i deras gränsöverskridande verksamhet. Den ska även medla och underlätta lösningar vid gränsöverskridande tvister.

EU har en omfattande lagstiftning om olika aspekter av rörlighet och har de senaste åren förbättrat de arbetsrättsliga reglerna, bland annat om utstationering av arbetstagare och lika lön för lika arbete på samma plats. Närmast på tur står reviderade regler för samordning av de sociala trygghetssystemen. För att underlätta tillämpningen av reglerna föreslog EU-kommissionen 2017 att en ny myndighet skulle inrättas.

– ELA är ett viktigt steg mot en bättre integrerad europeisk arbetsmarknad, sa kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vid invigningen.

Omkring 17,5 miljoner EU-medborgare bor och arbetar för närvarande i ett annat medlemsland, vilket är dubbelt så många som för tio år sedan. Samtidigt finns det miljontals företag som är verksamma över gränserna.

Myndigheten ELA får sitt säte i Slovakiens huvudstad Bratislava. Målet är att den ska ha en årsbudget på 50 miljoner euro och 140 anställda år 2024.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page