top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Ökad rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom

En färsk lagändring slår fast att rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom gäller också utan ett officiellt beslut om karantän eller isolering av ansvarig smittskyddsläkare.

Det räcker med att covid-19-smittan konstaterats på ett tillförlitligt sätt och personen på grund av smittorisken inte bör arbeta. Samma rätt ska också gälla vårdnadshavare till barn under 16 år som måste stanna hemma från skola och vårdnadshavaren därför är förhindrad att arbeta.

Det räcker att smittan konstaterats på ett tillförlitligt sätt (med PCR-test eller antigentest). För att få dagpenningen måste man ha ett läkarintyg. Den testning som behövs för intyget kan utföras av den offentliga eller privata hälso- och sjukvården.

Förlusten av förvärvsinkomsten kompenseras till fullt belopp med dagpenningen. Den retroaktiva ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom har samtidigt förlängts från två till sex månader.

En ändring av semesterlagen gör också att frånvarotid med dagpenning vid smittsam sjukdom likställs med arbetad tid vid beräkning av semester.

Lagarna trädde i kraft den 28 februari 2022 och gäller till och med den 30 juni 2022. Lagarna tillämpas retroaktivt om frånvaron på grund av smitta har börjat den 1 januari 2022 eller därefter.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page