top of page
  • ombudsman

Antalet företagare minskar

Under fjolåret fanns det i genomsnitt 320.000 företagare i Finland, en nedgång med 8.000. Antalet företagare som fungerade som arbetsgivare var 89.000, lika många som 2022, medan antalet ensamföretagare minskade med knappt 10.000.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens senaste arbetskraftsundersökning.

Andelen företagare av alla sysselsatta var 12 procent, medan andelen arbetsgivare bland företagarna var 28 procent. Av företagarna var 215.000 män och 105.000 kvinnor.

Kvinnoandelen sjönk till 33 procent, men var bland arbetsgivarföretagarna 38 procent.

Lantbruksföretagarna minskade till 49.000, av vilka 11.000 var kvinnor. Av lantbruksföretagarna var 19 procent eller drygt 9.000 arbetsgivare.

Bland orsakerna till att antalet företagare minskar finns det tuffa ekonomiska läget och konsumenternas minskade köpkraft, liksom svårigheter att få betalt i tid och planerna på att avskaffa momslättnaderna. En viktig faktor är också reformen av företagarpensionen, som i många fall leder till väsentligt höjda premier. Delvis beror detta på att vissa legat kvar på pensionens miniminivå, trots att deras inkomster vuxit.0 kommentarer

Comments


bottom of page