top of page
  • Skribentens bildAdmin

Återbäring av socialskyddsavgiften i vissa fall

En arbetsgivare kan söka tillbaka socialskyddsavgifter som betalats till skatteverket när en arbetstagare har rätt till dagpenning för sjukdom eller familjeledigheter samtidigt som arbetsgivare betalar lön. Det är ofta fallet till följd av kollektivavtalsreglerna. Arbetsgivaren har då rätt att få tillbaka den del av socialskyddsavgiften som motsvarar dagpenningens andel av lönen. Det är inte fråga om så stora summor per anställd. För en moderskapsledighet där arbetsgivaren betalar lön i tre månader blir det vanligen 100-150 euro, men återbäringen kan sökas retroaktivt i fem år. Man hinner alltså ännu i år korrigera SSA-betalningar för 2010. I större företag kan det bli väsentliga summor att få tillbaka. Ansökan görs genom att lämna in en korrigerad periodskattedeklaration för december det aktuella året, där SSA anges som ett negativt belopp. För innevarande år kan korrigeringen göras i den vanliga periodskattedeklarationen.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page