top of page
  • Skribentens bildAdmin

Behovet av ett företags/näringslivsparti

Företagarpartiet

I den senaste gallupen så ställde Företagarna på Åland frågan om det finns ett intresse för ett företags och näringslivsparti. Orsaken till att FPÅ ställde frågan är dels att det finns rykten om att starta ett näringslivsparti och även att se hur ålänningarna ser på saken, men framförallt så vill FPÅ lyfta näringslivsfrågan, eftersom det är många signaler som pekar åt helt fel håll. Det är egentligen enbart Finans och försäkring som går riktigt bra samt PAF som alstrar stora intäkter till det åländska samhället. Våra medlemmar saknar någon strategi för att stöda de näringar som är beroende av att transporterna fungera och är Brutto Nationalprodukten som visserligen är ett trubbigt verktyg, men är ett vedertaget sätt att jämföra mellan länder och regioner. I den har vi tappat kontinuerligt sedan 2010 mot resten av EU och de fakta sämsta utveckling tillsammans med Salo som tappade hela Nokia businessen. I debatten så används ibland att vi inte har några skulder på Åland, men det är en sanning med modifikation. Skulle inte några engångsintäkter kommit till den åländska ekonomin (klumpsumma övergången och pafs vinster) så skulle vi behövt tagit lån och vi har dessutom antagligen den högsta digitala skulden i västvärlden. Vi har positiva inflyttningssiffror och låg arbetslöshet. I sig låter det riktigt bra, men det finns dock skäl att titta bakom de siffrorna. Den åländska befolkningen blir stadigt äldre och från 1995 när pensionärer var den minsta gruppen, så är den snart den största gruppen i den åländska befolkningen. Mariehamn ökar med 40 personer per år, av dessa så är 54 pensionärer. Det innebär att unga flyttar bort och äldre in till Mariehamn.

Arbetslöshetsprocenten är en sak, men hur många som arbetar är relevant eftersom om antalet arbetsföra inte ökar utan ligger på samma nivå och ligga stilla sedan 2010, men andelen pensionärer ökar har gått från att vara 12% till det dubbla sedan 1970, så arbetslöshetsprocenten säger inte hela sanningen.


I gallupen Deltagarna fick välja om de skulle rösta på ett företags och näringslivsparti, 14% sade att de skulle kunna tänka sig att rösta på ett sådant part. Om jag då byter ut det parti eller om de var osäkra på vem de skulle rösta på till att de skulle kunna tänka sig att rösta på ett företagarparti så tappar alla partier röster förutom socialdemokraterna. Andelen osäkra skulle minska mest med 5 % enheter, men sedan skulle centern förlora 3% enheter, liberalerna, obundna skulle förlora två procentenheter

Moderaterna och HI vardera en procentenhet. Men detta säger inget om hur man röstade 2019! Det kanske mest anmärkningsvärda var att 23% inte kunde ta ställning om man skulle rösta på ett företagsparti eller inte. Varför man väljer det alternativet måste rimligen vara att man inte vet vilka personer som skulle ställa upp i ett sådant parti. Då skulle plötsligt andelen osäkra var störst 29% och samtliga partier skulle minska ytterligare. Denna gång även socialdemokraterna.


Om man då tar med hur många procent man hade i valet 2019 och även tar med de som inte röstade 2019 av olika orsaker, som var för ung, inte hade hembygdsrätt eller helt enkelt inte röstade så blir bilden tydligare. Då skulle - centern gått från 24%-10%=-14% - Moderaterna 11%-6%= -5% - Obs från 11%-7% =-4% - HI från 9%-6% =-3% - Liberalerna från 20%-19% =-1% - Ålands Framtid 4%-3% =-1% - ÅLD 2%-3% =+1% - Socialdemokraterna 9%-17% = 8% (Här kan man även se en förklaring till den stora ökningen för socialdemokraterna. Många som inte har röstat tidigare skulle rösta på socialdemokraterna. )Nästa graf tittar på de 14% som skulle kunna tänka sig att rösta på ett företagarparti. En tredjedel av dem så vet inte vem de skulle rösta på om det var val idag.


Det var 449 personer med i gallupen och det räcker bra för att se trenderna på Åland och oftast även på Mariehamn och centralorterna. I denna gallup var det ovanligt många med som inte röstade i valet 2019 och de är extremt svåra att vikta så därför tyder allt på att det parti som fick mest sådana röster i denna gallup är osäkra och högst troligen överskattade. I samtliga andra gallupar så har socialdemokraterna inte varit störst i Mariehamn, men är det även det i nästa gallup så har vi fått en trendändring.


Den sista grafen visar hur de som defienerar sig som företagarna och deltidsföretagare skulle ha röstat. När det gäller företagare så är det helt klart centern Ålands framtid och obundnas väljare som är mest osäkra på vem de skulle rösta


Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en mängd osäkra väljare och många av dem har en relation till företagandet. Det är klart att Covid, Ukraina kriget har satt mycket på sin spets, men det finns också något som är riktigt illa ställt med det åländska näringslivet som Fredrik Rosenqvist konstaterade i sin utredning från maj 2020.

Det åländska BNP's nedgång jämfört med resten av vår närregion de senaste 13 åren borde få politikerna att tillsätta en haverikommission för att på riktigt utröna vad som är fel. Företagarna på Åland har anhållit om att tillsammans med utomstående resurser göra en analys av situationen och vi väntar på beslut om vi får medel till att göra det. Ordförande Mats Adamczak

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page