top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Bränslestöd för transportfordon och arbetsmaskiner kan sökas från 1.11

Det nya bränslestödet kan sökas digitalt mellan den 1 och 30 november hos Statskontoret. Stödet uppgår till fem procent av företagets momsfria bränslekostnader under perioden februari – april 2022.

Lagstiftningen om temporärt bränslestöd för transportbranschen har på riksdagens initiativ kompletterats med motsvarande stöd för arbetsmaskiner. Bränslestödet gäller sedan tidigare företag som utför gods- eller persontransporter på väg, dvs lastbilar, buss och taxi.

Med stödet kompenseras företagen för en del av den prisökning på bränsle som föranleddes av Rysslands invasionskrig i Ukraina.

Stödet gäller el och dieselbränsle för transportsektorn samt brännolja som köpts för användning i arbetsmaskiner, dock ej handdrivna maskiner. Det maximala stödbeloppet är 400.000 euro och det lägsta utbetalningsbara stödbeloppet är 250 euro.

Stödet gäller inte användning av brännolja till uppvärmningsändamål och inte heller användning av arbetsmaskiner i jordbrukets primärproduktion, fiskerinäringen eller inom vattenbruk, eftersom dessa branscher omfattas av andra stödsystem.

Utöver företag kan även stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet ansöka om stöd. Företagets storlek eller bolagsform har inte begränsats.

Villkor för beviljande av stöd är att företaget har ett FO-nummer och är infört i förskottsuppbördsregistret, samt att transportföretag har ett giltigt trafiktillstånd samt minst ett tillståndspliktigt fordon i trafik eller en arbetsmaskin i bruk.

Stöd kan inte beviljas om företaget har försummat skattedeklarationer, har skatteskulder, är i ekonomiska svårigheter, är under företagssanering eller sökts i konkurs.0 kommentarer
bottom of page