top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Brett ansvar för arbetsgivare om anställda drabbas av corona

När en anställd smittas av covid-19 på arbetsplatsen eller på väg dit eller därifrån, är arbetsgivaren skyldig att utreda smittan och anmäla det till arbetarskyddet. Enligt arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson råder stora brister med det här på Åland.

Varje arbetsgivare är också skyldig att göra en riskbedömning för arbetsplatsen och tillhandahålla skyddsutrustning enligt rätt nivå. Som arbetstagare är man skyldig att följa arbetsgivarens riktlinjer för smittskydd.

Arbetsgivaren ska även föra en förteckning över arbetstagare som har utsatts för farliga biologiska agenser på arbetsplatsen, inklusive coronavirus. Denna skyldighet gäller alla branscher. Före coronapandemin har det varit aktuellt endast i några få specialbranscher.

Exponering på arbetsplatsen kräver inte insjuknande, utan en situation där arbetstagaren har haft en verklig risk att bli smittad. Exponeringen bedöms alltid från fall till fall och risken påverkas till exempel av användning av skyddsutrustning eller masker, utrymmets storlek, ventilation, avstånd och mötestid.

Kontakt: arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson, tel. 050-396 1580


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Комментарии


bottom of page