top of page

Brexit är verklighet – nu börjar jobbet

Storbritannien lämnade formellt EU den 1.2 vid midnatt. Landet kommer dock enligt utträdesavtalet att fortsätta vara en del av den inre marknaden och tullunionen samt underställd EU-domstolen till slutet av 2020. Därmed kommer den fria rörligheten för människor, varor och tjänster att fortsätta som tidigare.

För medborgarna täcker uppgörelsen alla de frågor som berör medborgarna i deras vardag, det vill säga uppehållsrätt och social trygghet samt studiestöd och erkännande av betyg.

Brittiska medborgares EU-registrering i Finland måste senast i höst bytas ut mot uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Från 2021 räknas Storbritannien som tredjeland och då måste den som vill vistas i Finland längre än 90 dagar under ett halvår söka uppehållstillstånd och alltid om man vill förvärvsarbeta. För EU-medborgare gäller liknande regler i Storbritannien.

Förhandlingarna om Storbritanniens framtida relation med EU kommer inledas inom kort och kommer att ske under tidspress. Det finns därför en risk att det verkliga utträdet sker innan det finns ett avtal. Det vore ett allvarligt slag mot både EU och Storbritannien, eftersom handeln då formellt skulle ske enligt WTO-reglerna, på samma sätt som med till exempel Ryssland.

Handel och fiske i fokus

Från EU-håll är ambitionen att upprätthålla så nära relationer som möjligt även efter brexit. Målet är att nå gemensamma spelregler för öppen och rättvis konkurrens i näringslivet. Frågor som arbetslivsvillkor, beskattning, miljökrav och statsstöd finns därför högt på agendan. Bryssel trycker också hårt på att fiskerättigheterna i Nordsjön ska bibehållas.

Från London har det framförts krav på tullfrihet, men att avvika från andra EU-regler. I praktiken kommer Storbritannien i likhet med Norge sannolikt att tvingas följa en stor del av EU-lagstiftningen även i framtiden, för att kunna sälja sina varor i unionen.

Finländska företag som handlar med brittiska aktörer bör ändå förbereda sig på att handelshinder kan uppstå 2021, eftersom ett frihandelsavtal inte fullt ut kommer att motsvara villkoren på den inre marknaden.


0 kommentarer

Comments


bottom of page