top of page

Det nya inkomstregistret tas i bruk


Det nationella inkomstregistret införs i början av 2019. I inkomstregistret sparas information om medborgarnas löner, pensioner och förmåner som sedan kan utnyttjas av arbetspensionsanstalterna, skatteförvaltningen, folkpensionsanstalten, arbetslöshetsfonden, arbetslöshetskassor och andra instanser som är berättigade till informationen och behöver den i sin verksamhet.

Syftet med inkomstregistret är att minska den administrativa belastningen för arbetsgivare samt att förenkla dagens anmälnings- och rapporteringsskyldigheter i anslutning till löneutbetalning. Förfarandet ersätter samtidigt de årsanmälningar som nu görs till många olika ställen.

Från och med 2019 ska löneuppgifterna anmälas direkt till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. Inledningsvis anmäls enbart uppgifter om löneinkomster samt olika kostnadsersättningar, t ex km-pengar och dagtraktamenten. Från år 2020-2021 ska även information om pensioner och andra förmånsinkomster anmälas till det nya registret.

Inkomstregistret medför inga ändringar i företagarnas FöPL-försäkringar.

Arbetsgivarna kommer framöver att göra sina anmälningar månatligen till inkomstregistret i samband med löneutbetalningen. Anmälningen av löneuppgifterna är avgiftsfri och underhålls av Skatteförvaltningen.

Identifieringen av anmälaren sker via suomi.fi-fullmakt eller med Katso-koder. De senare kommer dock att fasas ut under 2019 och den som anlitar bokförare eller annat ombud för löne- och skatteutbetalningar måste därför förnya befullmäktigandet inom 2019.

Den som använder egna datasystem för löneräkning och redovisning bör i god tid försäkra sig om att programmen fungerar för den nya rapporteringen.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Bình luận


bottom of page