top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Dags att söka ersättning för stängning

Ersättningen för stängning är avsedd företag vars lokaler har stängts helt eller delvis eller vars offentliga tillställningar har förbjudits på grund av en bestämmelse i lag eller ett föreläggande av en myndighet i anslutning till Covid-19 pandemin.

Stödperioden för ersättningen för stängning är den 21 december 2021–28 februari 2022. Ansökan görs elektroniskt hos Statskontoret senast 20.4.2022.

Som stödberättigade anses:

  • Helt stängda verksamheter, bl. a. idrottsanläggningar och gym, spa och simhallar, dansställen, nöjes- och temaparker samt inomhuslekplatser och –parker. Till ersättning berättigar de egentliga stängningsdagarna under stödperioden.

  • Delvis stängda verksamheter, främst restauranger som drabbats av restriktioner och tvingats hålla stängt vissa delar av dygnet, t.ex. kvällsrestauranger och nattklubbar.

  • Arrangörer av offentliga tillställningar som ställts in eller där publikantalet begränsats så mycket att det inte var möjligt att arrangera evenemanget.

Ersättningens storlek Ersättningen baseras på hur stora företagets utgifter har varit under januari-februari 2022 och hur stor del av affärsverksamheten som har varit stängd. Om beloppet av ersättningen för stängning efter avdraget blir mindre än 2.000 euro, betalas ersättningen inte ut.

Ersättning för stängning som företaget beviljas kommer att dras av i sin helhet från det eventuella kostnadsstödet för den sjätte omgången.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page