top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Dags att söka kostnadsstöd för sommarmånaderna 2021

Den femte omgången av det temporära kostnadsstödet för företag kan sökas nu. Det riktas till företag inom turism, restaurang- och evenemangsbranschen, men gäller även t ex biografer, gym, taxi och kollektivtrafik. Stödet söks liksom tidigare elektroniskt hos Statskontoret. Ansökningsperioden började den 21 december 2021 och avslutas den 18 februari 2022.

Även företag inom andra områden är stödberättigade om företaget självt eller en viktig kundgrupp har drabbats av en offentligrättslig begränsning i anslutning till coronapandemin. Stödperioden är 1.6-30.9.2021 och jämförelseperioden motsvarande tid 2019.

Liksom tidigare krävs att omsättningen på månadsnivå sjunkit med minst 30 procent jämfört med den genomsnittliga omsättningen för jämförelseperioden. Stödberättigade kostnader är löner och sociala avgifter samt fasta kostnader som hyror och leasingavgifter, el, vatten, telefon, avfallshantering, bokföring samt lagstadgade försäkringar med mera.

De nu aktuella branscherna har drabbats av begränsningar som hindrat människors resor och fysiska möten. I vissa fall har omsättningen sjunkit med hälften, vilket hotar företagens betalningsförmåga allvarligt.

En brist är att flera branscher som indirekt drabbats hårt av restriktionerna, exempelvis frisörer och skönhetssalonger, denna gång lämnats utanför.

Mera stöd på kommande

En sjätte omgång av kostnadsstödet är under beredning för de branscher som drabbats av begränsningar. Därtill bereds en stängningsersättning för de företag och evenemangsarrangörer vilkas verksamhet stängts helt. Stödperioden blir december 2021-februari 2022.

Dessutom planeras en kompensationsersättning till de idrotts- och kulturevenemang som tvingats ställas in till följd av restriktionerna och som inte täcks av de andra stödformerna.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page