top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Det nya positiva kreditupplysnings-registret öppnar den 1 april

Det positiva kreditupplysningsregistret är ett nytt riksomfattande register. I registret samlas uppgifter om privatpersoners krediter och inkomster.

Målet med registret är att förebygga överskuldsättning i hushållen. Registret sköts av inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen. Registret förbättrar också kreditgivarnas förmåga att bedöma kreditsökandenas kreditvärdighet och kan därtill hjälpa privatpersoner att hantera sin egen ekonomi. Registret ger även tillförlitlig information om och underlättar övervakningen av kreditmarknaden.

En privatperson kan granska egna kredituppgifter och ställa upp ett frivilligt kreditförbud för sig själv via en e-tjänst.

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk i två faser. I den första fasen införs uppgifter om konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter. Kreditgivare kan anmäla och söka uppgifter från våren 2024. Den andra fasen inleds 1 februari 2025 då kreditgivare börjar anmäla krediter som beviljats andra privatpersoner än konsumenter. Dessa uppgifter kan sökas i registret från och med april 2026.

Vissa myndigheter har rätt att få uppgifter ur kreditupplysningsregistret. De är Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket, verket för finansiell stabilitet, Finlands Bank och Statistikcentralen.

Snabba uppdateringar

När en privatperson ansöker om lån, har kreditgivaren en skyldighet att granska kreditsökandens kreditvärdighet. Registerutdraget ger en aktuell helhetsbild av den sökandes krediter och inkomster.

Det tas ut en avgift av kreditgivaren för förfrågningar till registret. Avgiften är under 1,04 euro per registerutdrag. Avgiften faktureras månadsvis.

Kreditgivarna anmäler uppgifter om beviljade krediter samt om transaktioner och ändringar till registret, exempelvis amorteringar, ändringar i kreditavtal samt betalningsdröjsmål. Bland de krediter som ska anmälas finns bostadslån, kreditkort, konsumtionskrediter, avbetalningsavtal och studielån.

Att lämna uppgifter till registret är obligatoriskt. Nya krediter ska anmälas senast nästa dag och ändringar senast den andra vardagen efter att de ägt rum. Dröjsmål med betalningar ska anmälas till registret efter 60 dagars försening.0 kommentarer

Comments


bottom of page