top of page
  • Skribentens bildombudsman2

FöPL-inkomsten steg i fjol med 4.000 euro

Arbetspensionsanstalterna inledde i fjol den regelbundna justeringen av företagarnas FöPL-arbetsinkomster. De företagare som hade de lägsta fastställda inkomsterna granskades först. Målsättningen är att inkomstnivån ska spegla företagarens arbetsinsats bättre än hittills. Medianhöjningen för arbetsinkomsterna var 4.000 euro om året. I genomsnitt var höjningen 4.190 euro.

Justeringen av arbetsinkomsten har blivit färdig för cirka 61.000 företagare. Enligt den preliminära inkomststatistiken steg den genomsnittliga arbetsinkomsten i fjol med 7,3 procent.

Vid utgången av år 2023 verkade nära 214.000 FöPL-försäkrade företagare i Finland. Nästan 60 procent hade en arbetsinkomst som låg under 20.000 euro.

I år justeras arbetsinkomsterna för de företagare som har en arbetsinkomst som är mindre än 25.000 euro. De återstående företagarnas arbetsinkomster granskas under 2025. 

Vid de två första justeringarna kan arbetspensionsbolagen höja företagarnas årsarbetsinkomst med högst 4.000 euro per gång. Försäkringspremien kan då stiga med högst cirka 85 euro per månad.

En högre arbetsinkomst innebär att företagarens sociala skydd förbättras, såväl under den aktiva tiden i form av sjukdagpenning och föräldrapenning, som i form av högre pension. 

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page