top of page

Företagares familjemedlemmar får förbättrat arbetslöshetsskydd

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår ändringar av utkomstskyddet för arbetslösa som förbättrar situationen för företagares familjemedlemmar. Ändringarna gäller en familjemedlem som arbetar i familjeföretaget men som inte har ägande eller bestämmanderätt i företaget.

En regeringsproposition i ärendet lämnades till riksdagen den 15 november. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2019.

Propositionen behandlas i samband med statsbudgeten för 2019. Därmed åtgärdas förhoppningsvis en av de främsta orättvisorna som rör småföretagares sociala skyddsnät och som företagarna påtalat i över tio års tid.

I dagsläget kan en person som arbetar i familjeföretaget anses som företagare tros att vederbörande inte äger någonting av företaget och inte utövar bestämmanderätt. Det leder till att personen inte har rätt till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa. I framtiden ska en sådan person anses som löntagare i arbetslöshetshänseende. Arbetsvillkoret för rätt till dagpenning blir 52 kalenderveckor, jämfört med 26 kalenderveckor för övriga löntagare.

Villkoren för personer som är delägare i ett familjeföretag eller som har bestämmanderätt ändras inte.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page