top of page

Företagarna valde ny ordförande

Företagarna på Åland r.f. höll årsmöte tisdagen den 8 maj 2018. Vid mötet behandlades bokslutet för 2017 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ny ordförande valdes webbanalytikern Mats Adamczak, medan Dick Jansson trappade ned till vice.

Medlemsavgifterna för 2018 beslöts bibehållas oförändrade emedan föreningen har en stabil medlemskår och en god finansiell position.

Företagarna är en medlemsdriven och privatfinansierad serviceorganisation som jobbar för för att främja förutsättningarna för en lönsam verksamhet i de åländska småföretagen genom samarbete, rådgivning och fakta. 

Om du inte redan är medlem, tag kontakt med oss!

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page