top of page

Företagarna vill ha mera lokala avtal

En gallup bland drygt 1.000 små och medelstora finländska företag visar att mindre än en tredjedel är nöjda med dagens kollektivavtal. En stor majoritet, 84 procent, vill ha lagstadgad rätt att avvika från kollektivavtalen genom lokala avtal. Endast åtta procent motsatte sig en sådan reform, medan nio procent inte kunde svara.

En ökad användning av lokala avtal på arbetsplatserna ses som viktig både för sysselsättningen och konkurrenskraften. I dagsläget finns ett 50-tal förbud mot lokala avtal ibland annat arbetsavtalslagen, semesterlagen och arbetstidslagen, vilket gäller oorganiserade företag som tillämpar allmänt bindande kollektivavtal.

Det största behovet av utökade lokala avtal finns i mikroföretag och inom industrin. Hälften av de svarande anser att kollektivavtalen inte ger tillräckliga möjligheter till flexibel arbetstid. Vanligast är åsikten i byggbranschen.

Enkäten baseras på ett underlag som består till hälften av mikroföretag, samt en fjärdedel vardera småföretag och enmansföretag. Hälften av de tillfrågade finns i servicesektorn, resten är jämnt fördelade inom bygg, industri och handel.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page