top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Företagarnas rätt till tillfälligt arbetsmarknadsstöd återinförs

En person som har varit sysselsatt på heltid som företagare har i regel rätt till arbetslöshetsförmån när företagsverksamheten har upphört helt och hållet. Under coronatiden har företagare temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd, om heltidsarbetet har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av pandemin. Den senaste perioden gick ut den 30.11.2021.

De begränsningsåtgärder som tagits i bruk på grund av det försämrade pandemiläget försvårar på nytt idkandet av näring. Därför föreslår regeringen på nytt en temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa på motsvarande sätt som tidigare.

Den temporära ändringen gäller till utgången av februari 2022. På basis av ändringen kan arbetsmarknadsstöd betalas för tiden januari–februari. För att få arbetsmarknadsstöd förutsätts bland annat att företagaren är arbetssökande vid arbetsförmedlingen.

På grund av den retroaktiva tillämpningen av ändringen är det möjligt att avvika från denna förutsättning fram till den 15 februari 2022.

Anmälan görs till AMS, tel 25 501. Läs mera här.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page