top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Företagarpensionen på rätt nivå

Pensionslagen för företagare (FöPL) har ändrats från början av 2023, så att den fastställda arbetsinkomsten granskas regelbundet och vid behov justeras upp.

Målet är att företagarens arbetsinkomst bättre ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats. Därmed kan arbetsinkomsten nå en nivå som säkerställer arbetspensionsskyddet och företagarens sociala trygghet under tiden i arbete.

Arbetspensionsbolaget ska göra en helhetsbedömning utifrån branschens medianlön, arbetsinsatsens storlek, verksamhetens omfattning, yrkesskicklighet etc. Om det vid kontrollen framkommer ett behov av ändring, hörs företagaren och får möjlighet att ge mer information.

De lägsta nivåerna granskas i år

Företagarens arbetsinkomst kommer framöver att följas upp och kontrolleras vart tredje år.

I år kontrolleras arbetsinkomster under 15.000 euro, 2024 under 25.000 euro och 2025 inkomster över 25.000 euro.

Arbetsinkomsten kan höjas med högst 4.000 euro per gång. Om företagaren ger sitt samtycke till det kan man göra en större höjning. Ändring av FöPL-arbetsinkomsten kan även göras om det sker en väsentlig förändring i företagsverksamheten. Arbetsinkomsten fastställs då till den lagenliga nivån, varvid höjningen kan vara större än ovan nämnda 4.000 euro. Läs mera här.
Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page