top of page

Fackföreningarna förlorar medlemmar

Allt färre löntagare tillhör facket. Enligt en färsk utredning från Arbets- och näringsministeriet i Helsingfors hade fackförbunden i slutet av 2017 sammanlagt drygt två miljoner medlemmar, varav 70 procent var aktiva arbetstagare. Resten utgörs av pensionärer, studerande och frimedlemmar.

Från 2013 till 2017 har organisationsgraden i Finland sjunkit med fem procentenheter till knappt 60 procent. I dag hör två tredjedelar av kvinnorna och drygt hälften av männen till facket. Organisationsgraden är högst inom den offentliga förvaltningen, 73 procent, och industrin, 72 procent, och lägst i de privata servicebranscherna, 48 procent. År 2013 var motsvarande andelar 76, 81 respektive 52 procent.

En anledning till nedgången tros vara att allt fler upptäcker att arbetslöshetsskyddet kan ordnas billigare utan fackets medverkan, exempelvis via den Privata arbetslöshetskassan YTK. Från företagarhåll höjs också röster för att det ökande antalet oorganiserade löntagare motiverar en ändring i regleringen av hur lokala avtal kan tillämpas.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page