top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Finlands mest betydande designtävling för företag har startat

I tävlingen Fennia Prize 22 belönas företag och organisationer som använder design som strategiskt redskap i sin affärsverksamhet. Detta kan visa sig på många olika sätt i produkter, tjänster eller affärskoncept. Tjänstedesign är redan bekant för många företag, men även kundupplevelse kan utvecklas med hjälp av metoder som används inom design. Med strategisk design strävas efter tillväxt och internationalisering på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Designtävlingen Fennia Prize 22 arrangeras av Design Forum Finland och Fennia i samarbete med Patent- och registerstyrelsen och pensionsförsäkringsbolaget Elo. Totalsumman av priserna är 35.000 euro som doneras av Fennia. Patent- och registerstyrelsen delar därtill ut ett eget pris på 5.000 euro för förtjänstfull användning av IPR-rättigheter (Intellectual Property Rights).

Tävlingen är öppen för deltagande från den 16 augusti till den 15 oktober 2021. Experter inom design och näringsliv väljer pristagarna och dem som får hedersomnämnanden.


0 kommentarer

Comments


bottom of page