top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Inkomster från sociala medier är skattepliktiga

I år övervakar Skatteförvaltningen särskilt inkomster som fåtts via olika digitala plattformar.

Såväl direkta penningarvoden som gratisprodukter och avvikande rabatter är skattepliktiga inkomster.

Det här gäller influerare, youtubare, bloggare och andra som producerar innehåll via olika nätsidor och sociala medier. Det har i media uppmärksammats bland annat att allt fler unga kvinnor skaffa extrainkomster via tjänster som Onlyfans. Men det kommersiella samarbetet växer snabbt även på exempelvis Instagram och TikTok, något som genererar skattepliktiga inkomster.

Skatteförvaltningen uppskattar att aktörerna i dagsläget inte skattar för en stor del av inkomsterna som fåtts via webbplattformar. Därför övervakas nu dylika inkomster särskilt noggrant. Skatteförvaltningen får mer uppgifter än tidigare från internettjänster om inkomster som betalats via dem och uppgifterna jämförs med de inkomster som personerna deklarerat.

Exempelvis av dem som år 2021 fick inkomster via plattformen OnlyFans var det 70 procent som inte deklarerade inkomsterna, vilket blev en väckarklocka för Skatteförvaltningen.

Utgifter kan dras av

Skatt ska även betalas även för produkter som man får som gåva och fastän de inte presenterats i kanaler på sociala medier. Ett undantag utgörs av sedvanliga reklamgåvor med ett värde på högst 50 euro.

Samtidigt är utgifterna för att producera innehåll på sociala medier avdragbara i beskattningen. Man behöver därför föra anteckningar om de produkter, tjänster och rabatter som erhållits under året, samt om de kostnader som uppstått för att producera innehåll på sociala medier, exempelvis it-utrustning, bredband, arbetsrum och liknande.

Den som inte har ett företag bör kontrollera ifall de inkomster som man fått och avdragen framgår av den förhandsifyllda skattedeklarationen. Även inkomster från utlandet är skattepliktiga.

Vid behov ska den förhandsifyllda skattedeklarationen kompletteras senast på den egna utsatta dagen 9, 16 eller 23 maj. Inkomster från utlandet har en egen punkt i skattedeklarationen.

Företagare redan sent ute

Den som är företagare och har inkomster från sociala medier i sin företagsverksamhet ska deklarera inkomsterna och utgifterna som baserar sig på bokföringen i skattedeklarationen för näringsverksamhet. Den sista dagen för firmor att deklarera för 2022 var den 3 april i år.

Om man inte kommit ihåg att deklarera alla inkomster eller avdrag senast på den utsatta dagen bör det göras så snart som möjligt. Senare gjorda korrigeringar eller kompletteringar kan dock leda till en förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Om verksamheten bedrivs i ett aktiebolag eller annat samfund ska deklarationen lämnas fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page