top of page
  • Skribentens bildAdmin

Konkurrenskraftsavtalets effekter på arbetsmarknaden


Ansträngningarna för att öka tillväxten i den finländska ekonomin genomförs på arbetsmarknaden genom ett avtal som generellt innebär 24 timmar längre arbetstid per år och uteblivna löneförhöjningar under 2017. Arbetstidshöjningen träder i kraft den 1.2.2017 och utformas på olika sätt i olika branscher. I många fall höjs den ordinarie veckoarbetstiden från 37,5 till 38 timmar.

Ändrade regler för ledighet på röda dagar Konkurrenskraftsavtalet kan medföra ändringar i hur ledighet på röda dagar bestäms. De tydligaste förändringarna sker inom handeln och i restaurangbranschen, men även i andra sektorer bör man kontrollera hur saken beaktats i de förnyade kollektivavtalen.

Inom handeln övergår man från söckenhelger till ett årsledighetssystem. Det innebär att de röda dagarna inte förkortar arbetstiden och inte ger rätt till ersättning för detta. Den som arbetar på röda dagar erhåller dubbel lön och arbetstagaren tjänar in upp till 6,5 årsledighetsdagar enligt sin totala arbetstid. Förlängningen av arbetstiden ingår i systemet.

I hotell- och restaurangbranschen överges det så kallade JP-systemet vid årsskiftet och ersätts av ett motsvarande årsledighetssystem på högst sju dagar. Arbetstiden ökar från 111 till 112,5 timmar per treveckorsperiod.
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Σχόλια


bottom of page