top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Kostnadsstödet omgång 2 har öppnats för ansökan

Den utlovade andra fasen av det nationella kostnadsstödet har inletts. Stödet kan sökas från den 21 december och gäller alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent på grund av coronaläget under perioden juni-oktober 2020 jämfört med samma period 2019. Om företaget grundats den 1.5.2019 eller senare, är jämförelseperioden 1.1–29.2.2020.

Företag i de branscher som finns på listan över branscher där omsättningen minskat med minst tio procent kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. Andra företag ska separat motivera behovet av stöd och redogöra för varför omsättningen har minskat på grund av corona. Stödet baseras som tidigare på fasta kostnader och lönekostnader. Även en enskild näringsidkares egna kostnader motsvarande lön kan godkännas. Den minimigräns för omsättningen som berättigar till stöd under stödperioden tas bort och sålunda kan mindre företag bättre ta del av stödet. Minimistödet är 2.000 euro. Ett eventuellt likviditetsstöd som sökande fått från Ålands landskapsregering inverkar inte på möjligheten att få kostnadsstöd.

Företagen ska ansöka om stödet elektroniskt hos Statskontoret. Ansökningstiden går ut den 26 februari 2021. Läs mera här.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Yorumlar


bottom of page