top of page

Kraftig tillväxt för gräsrotskapital

Den finländska crowdfundingbranschen växte i fjol med 60 procent till nära 247 miljoner euro. Sedan 2014 har marknaden för så kallad gräsrotsfinansiering nästan femfaldigats, enligt Finlands Bank.

Den största delen utgörs av lånebaserad finansiering, 76 miljoner till företag (+64 %) och 107 miljoner (+67%) mellan privatpersoner (peer to peer). Investeringsbaserad finansiering till företag ökade förra året till 63 miljoner, medan produkt- och vederlagsbaserad finansiering utgjorde cirka en miljon euro.

Antalet lyckade crowdfunding-projekt via olika tjänsteplattformar mer än fördubblades från 746 till 1.790 stycken. Den genomsnittliga storleken på ett investeringsprojekt var 940.000 euro och på lån knappt 48.000 euro. Lånen som beviljades till privatpersoner var i snitt 4.500 euro.

En faktor bakom tillväxten är att Finland sedan hösten 2016 har en lag om gräsrotsfinansiering. Lagen klargör olika myndigheters tillsynsansvar, förbättra rinvesterarskyddet och gör finansmarknaden mångsidigare.

Även storbanken Nordeas satsning på en digital crowdfunding-plattform som är ansluten till värdeandelssystemet kan antas ha bidragit till ökad aktivitet bland företagare och investerare.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page