top of page

Krisstöd till åländska företag

Ålands landskapsregering inför ett akut likviditetsstöd till företag i det akuta läge som vi befinner oss i p.g.a. coronakrisen. Stödet riktar sig till företag i akut kris och kan sökas från 25.3. Stödordningen kommer att vara öppen t.o.m. 30.6.2020. Om man i dagsläget inte är i behov av stödet, kan man vänta med ansökan.

Stödet är öppet för alla företagsformer, oberoende om du är egen företagare eller har anställda. Ansökan sker via en process där man söker s.k. Finnveraborgen för lån hos sin bank. Det sker för att bedöma kreditvärdigheten och kvalificera sig för stödet. På det lånebelopp som beviljas kan företaget under vissa förutsättningar erhålla ett akut likviditetsstöd på 20 procent från landskapsregeringen. Stödet omfattas av ”de minimis-reglerna”, vilket innebär att andra offentliga stöd som erhållits kan påverka utfallet. Lånet ska lyftas till minst samma belopp som stödet före årets slut.

Läs mer här:


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page