top of page
  • Skribentens bildAdmin

Löneförhöjningar 2015, allmän höjning 0,4 procent:


1.1 Frisörbranschen 1.3. Bil- och maskinhandel och verkstad 1.3 Teknologi-industrin (metall, elektronik) samt tjänstemän 1.4 Biltrafikens tjänstemän, spedition 1.4 Ekonomiförvaltningsbranschen 1.4 Fastighetsservicebranschen, OBS! tabellönerna höjs dessutom med 2,5 procent i enlighet med branschens särskilda förtjänstutvecklingsprogram. 1.5 Byggbranschen och husteknikbranschen/VVS 1.6 Transportsektorn (lastbil, långtradare, tankbil, buss) 1.6 Mekanisk skogsindustri 1.6 Landsbygds- och trädgårdsnäringarna 1.7 Privata hälsovårdsbranschen och privata socialservicebranschen 1.7 Kemibranschen, plastproduktindustrin, glaskeramiska branschen och textilservice 1.7 Bildäcksbranschen 1.8 Call-centers och telefonväxeltjänster 1.8 Livsmedelsindustrin 1.8 Privata utbildningsbranschen 1.9 Bemanningsservicebranschen 1.9 Fastighetservicebranschens tjänstemän 1.9 Handelsbranschen 1.9 Hotell-, restaurang- och fritidssektorn 1.9 Trafikskolebranschen 1.10 Apoteksanställda
Övriga 22.8 Snickeribranschen, 12 c/h eller 20 e/mån 1.10 Byggbranschens tjänstemän, 0,4 %, vissa tabellöner 13 e/mån. 1.11 Ekonomiförvaltningsbranschen (bokföringsbyråer) 10 c/h eller 16 e/mån, dock minst 0,43% 1.11 Teknologiindustrins arbetstagare, 10 c/h eller 16 e/mån. 1.11 Teknologiindustrins tjänstemän, 16 e/mån dock minst 0,43%. 1.11 Bilhandel och verkstad, tabellöner höjs med 0,4%. 1.12 Mekaniska skogsindustrin, 9 c/h eller 16 e/mån. 1.12 Fastighetsservicebranschen, 12 c/h eller 19 e/mån dock minst 0,5 %. 1.12 Tjänstemän i konsult- och planeringsbranschen, 16 e/mån dock minst 0,43%. 1.12 Finansbranschen, höjning 16 e/mån dock minst 0,43%, varav 8 e (0,25%) kan fördelas lokalt

0 kommentarer

Comments


bottom of page