top of page

Minimikapitalet i AB slopas från början av juli

Kravet på ett minimiaktiekapital på 2.500 euro slopas den 1 juli 2019 för aktiebolag, bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Det innebär att bolag kan bildas helt utan eget kapital. Aktiebolag som registrerats före den 1 juli 2019 kan minska sitt aktiekapital till noll euro, genom att ändra bolagsordningen på en bolagsstämma.

Det belopp som betalas för aktierna, teckningspriset, kan framöver helt avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Det här är möjligt om det i bolagsordningen inte har bestämts något nominellt belopp för en aktie. Om aktien har ett nominellt belopp, måste motsvarande belopp av teckningspriset alltid tas upp i aktiekapitalet.

Om bolaget inte har något aktiekapital, visar handelsregisteruppgifterna att bolagets aktiekapital är noll euro.0 kommentarer

Comments


bottom of page