top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Momsändringar från 1.7.2021

Den 18 maj 2021 ordnade Företagarna på Åland i samarbete med Ålands Näringsliv och Företagsam Skärgård ett webbinarium som fokuserade på ändringen i mervärdesskattelagen som träder i kraft från början av juli.

Förändringarna beror på ett EU-direktiv om distansförsäljning, som bland annat innebär att skattefriheten för import av varor av lågt värde (22 euro) upphör.

Dessutom införs en ny ordning för att registrera, deklarera och betala moms via en enda kontaktpunkt i unionen för att förenkla för företag som utövar distansförsäljning till konsumenter (B2C) i EU. Detta gäller försändelser värda högst 150 euro i handel mellan tredje land (t ex Åland) och EU-länder.

Ett specialarrangemang införs för import där ett ombud (t ex posten eller ett transportbolag) kan uppbära importmomsen av mottagaren och betala den till Tullen.

De nationella tröskelvärdena för beskattning av distansförsäljning av varor till konsumenter inom EU avskaffas och ersätts av ett tröskelvärde på 10.000 euro, som är gemensamt för hela EU. Det innebär att fler säljare blir skattskyldiga.

Elektroniska marknadsplatser (nätbutiker) kan i vissa fall bli skattskyldiga för försäljning till konsumenter.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page