top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Ny samarbetslag ska öka dialogen mellan arbetsgivare och personal

En proposition med förslag till ny samarbetslag har lämnats till riksdagen. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Syftet med reformen är att förbättra dialogen och förtroendet mellan arbetsgivare och personal, samt öka personalens möjligheter att påverka och få information. Lagen förtydligar även reglerna om förhandlingar i omställningssituationer och bestämmelserna om företrädare för personalen i företagets styrelse preciseras.

I dialogen kan bland annat behandlas företagets ekonomiska situation, regler och rutiner på arbetsplatsen, personalens struktur och kompetensbehov samt arbetshälsa. Företrädaren för personalen föreslås få en starkare roll vid omställningsförhandlingarna.

Lagen ska också i fortsättningen tillämpas på företag och sammanslutningar som har minst 20 anställda. Bestämmelserna om en företrädare för personalen ska tillämpas på företag som har minst 150 anställda i Finland.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page