top of page

Nya energistöd för företag och husägare

Landskapsregeringen har från den 1 mars infört två nya stöd för miljövänliga installationer i byggnader. Dels har ett helt nytt stöd till företag för installation av solceller antagits och dels har ett stöd för konvertering av uppvärmningssystemet i bostadshus återinförts.

Stödet till företag är riktat till anläggningar i storleksordningen 5-50 kW och kan som högst uppgå till 10.000 euro. Konverteringsstödet riktar sig till privatpersoner och mindre bostadsbolag vid konvertering av uppvärmningssystemet från oljeuppvärmning till någon form av miljövänlig biobränsleeldning. Stödet uppgår till högst 1.500 euro vid installation av biobränslepanna.Kontaktperson: Inspektör Andreas Nyberg, tel. 25197

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page