top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Nya regler för prismärkning vid realisationer och kampanjer

Uppdaterat: 23 juni 2022

De nya strängare regler om prismärkning av rabatter och realisationer som skulle införts den 28 maj skjuts fram ett halvt år, på förslag av riksdagens finansutskott.

Förutom normalpriset och rabattprocenten på en vara måste butiken framöver även ange det lägsta pris till vilket produkten sålts under de senaste 30 dagarna före kampanjen eller rean.

Bakom reformen ligger det europeiska Omnibus-direktivet som ska förbättra konsument-skyddet. En del av direktivet har redan införts i lagstiftningen, men ändringen av konsumentskyddslagen och prismärkningsreglerna har försenats rejält. Det skulle ha börjat gälla den 28 maj, men senareläggs nu till början av 2023.

Företagen måste vara beredda att även vid kampanjer av typen ”allt till halva priset” tydligt ange det lägsta priset under 30 dagar för varje produkt, till exempel i form av en tabell intill produkten eller i en produktförteckning i nätbutiken. Det är fortfarande oklart om och hur priset ska anges för varje vara när rabattpriset eller -procenten beräknas på ett paketerbjudande.

Det nya kravet på prismärkning gäller inte för livsmedel med en hållbarhetstid på högst 30 dagar, eller rabatter som riktar sig till ett begränsat antal konsumenter, såsom stamkundserbjudanden.


Tydligare regler för näthandel

Ändringarna i konsumentskyddslagen medför också ökad transparens och stärkt konsumentskydd. Regleringen av användning av konsumenternas omdömen i näthandeln skärps betydligt. Det blir förbjudet att använda påhittade omdömen eller att köpa rekommendationer av kunder. Den som säljer varor på nätet ska också ange vem som står bakom och ifall man är näringsidkare eller inte, för att köparen ska kunna avgöra om konsumentskyddsreglerna gäller.

Dessutom måste man i näthandeln framöver ange om prissättningen är dynamisk, alltså att priset på en vara eller tjänst förändras av algoritmer som kontinuerligt läser av sökhistoriken.

Även de nationella bestämmelserna om telefonförsäljning skärps. Ett skriftligt bekräftelseförfarande införs, där näringsidkaren efter samtalet måste lämna sitt anbud till konsumenten i varaktig form. Om konsumenten inte godkänner anbudet, är avtalet inte bindande.


Riksdagen vill ha övergångstid

Under riksdagsbehandlingen av lagförslaget har finansutskottet uttalat sig. Man anser att det är oskäligt att de nya reglerna skulle börja gälla omgående och föreslår att lagen träder i kraft först i början av 2023. Det ger handeln ett halvt års övergångstid för anpassning till reglerna. Finansutskottet konstaterar också att de slutliga åtgärderna kan vidtas först när lagen är godkänd och innehållet klart i detalj.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page