top of page
  • Skribentens bildAdmin

Resultat från FPÅ:s enkät om centrumutveckling

Uppdaterat: 4 juli 2019

I den senaste månadens gallup ställde vi från Företagarna på Åland frågan om hur ålänningarna ser på Mariehamns centrums utveckling. Frågan var: HUR SKULLE DU VILJA ATT MARIEHAMNS CENTRUM UTVECKLAS? 1) Behålla centrum som det ser ut idag.

2) Bygga om enligt Ömsens förslag.

3) Bygga om enligt arkitekt Johanna Wickströms förslag. 4) Kan inte ta ställning


Människans sägs vara konservativ när det gäller förändring och ofta är det så, men när det gäller Mariehamns centrums framtid så är folk rörande eniga om att det behöver göras något och det glädjer oss väldigt mycket att så är fallet. Det är endast 5,5% av ålänningarna som vill att Mariehamns centrum skall vara som det är nu. Detta borde vara en viktig signal till de som vill bevara alla hus i centrum eftersom det är en effekt bromskloss mot alla typer av utveckling av centrum. Det borde också vara tankeväckande för de Mariehamns politiker som inte främjar samarbete med fastighetsägarna och de företagare som finns i centrum. Det är ingen större skillnad mellan Åland och hur Mariehamnarna ser på saken.

Vi har även tittat på hur de olika könen i Mariehamn ser på utvecklingen. Kvinnor är mer benägna att villa ha Mariehamn som tidigare och de föredrar knappt Wickströms förslag jämfört med Ömsens. Männen är betydligt mera för Ömsens förslag.


Om vi tittar på hur de fördelningen är bland de som röstar på de olika partierna så kan man se tydliga skillnader. Av regeringspartiernas väljare i Mariehamn, så är Moderaternas väljare väldigt enhetliga. De liberala väljare är kluvna vilken lösningen de skulle föredra och var 5:e kan inte välja. Det kanske mest överraskande är att så få som 4,3% av de socialdemokratiska väljare vill inte ha någon förändring och till och med ännu färre av HI's väljare vill ha status quo och behålla de gamla husen.

När de kommer till oppositionens väljare i Mariehamn, så är väl det mest anmärkningsvärda att Centerns och Ålands Framtids väljare vill behålla statskärnan som tidigare, men även här finns det en stor majoritet för förändring. Noterbart är att över hälften av Åländsk demokratis väljare kan inte ta ställning i frågan.

Sammanfattningsvis så kan detta resultat hjälpa till att de olika aktörerna i Mariehamn inser att det finns en stor förväntan bland väljarna på att det kommer fram ett nytt centrum som gynnar både verksamheter och att Mariehamn blir attraktivare. Förhoppningsvis kan man nu på allvar allt från tjänstemän, politiker, fastighetsägare och företagare gemensamt ta fram en gemensam målbild och det kommer säkert kräva att de olika aktörerna kompromissar, men det är viktigt att alla är lyhörda så kan det bli bra, för det är faktiskt ålänningarna och Mariehamnarna värda. Ordförande FPÅ Mats Adamczak

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page