top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Sjukfrånvaron i genomsnitt elva dagar per anställd

Arbetstidsstatistik från industrin och servicebranschen visar att den genomsnittliga sjukfrånvaron 2022 var elva dagar per anställd. Industriarbetarna hade i medeltal 16 sjukdagar och tjänstemännen sex dagar, medan de anställda i servicesektorn noterade elva dagar.

Familjeledigheter utgjorde i genomsnitt fem dagar per anställd. I industrin var snittet drygt två dagar per anställd, men i servicebranscherna sex dagar. Flest vårddagar hade personal i den privata hälso- och sjukvårdsbranschen, knappt tio dagar per anställd.

Den genomsnittliga semestern var 25 dagar per person.

När all övrig frånvaro (t ex utbildning, fackligt arbete, resor och permitteringar) räknas med uppgick den arbetade tiden till i snitt 209 dagar, medan den teoretiska arbetstiden var 252 dagar. Räknat i procent var industriarbetarnas arbetade tid 79 procent av maxvärdet, tjänstemännens 85 procent och för anställda i servicesektorn 82 procent.

Statistiken bygger på en enkät från Finlands näringsliv till företag med 110.000 anställda.

Enligt Statistikcentralen var den genomsnittliga sjukfrånvaron 13 dagar för alla sysselsatta i Finland 2022.Comments


bottom of page