top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Skatteförvaltningen vill höja momsgränsen till 25.000

Mervärdesskattelagen ska ändras, så att den glidande momslättnaden för företag med omsättning mellan 15.000 och 30.000 euro ska avskaffas från 2025. Orsaken är EU:s småföretagsdirektiv som syftar till att förenkla momsbeskattningen. I Finland kan över 20.000 företag i dag få tillbaka en del av momsen, vilket är ett sätt att sporra till företagande i liten skala.

För att kompensera den skattehöjning som avskaffandet innebär har det från näringslivet framförts önskemål om att höja gränsen för momsfri verksamhet till 30.000 euro. I lagförslaget ingår dock inte någon sådan höjning.

Skatteförvaltningen stöder dock en höjning av den nedre gränsen för momsplikt. I sitt utlåtande över lagförslaget framhåller man att gränsen kunde höjas till 25.000 euro, bland annat med motiveringen att det skulle bli färre momsskyldiga och minska kostnaderna för rådgivning och övervakning av små näringsidkare.0 kommentarer

Comments


bottom of page