top of page

Skatteverket vill införa kassaregister

En arbetsgrupp vid skatteförvaltningen föreslår att även Finland går in för en kassaregisterlag som skulle gälla alla företag som säljer till konsumenter. Enligt förslaget skulle skatteverket vara uppkopplade mot butikens kassasystem och automatiskt få information om varje transaktion, i syfte att förhindra försäljning vid sidan av bokföringen och därigenom minimera den grå ekonomin. Kassaregister Arbetsgruppen uppskattar att det finns 170.000 företag som berörs och att uppgraderingen av systemen skull kosta företagen drygt 120 miljoner euro. Reformen väntas öka statens skatteinkomster med 120-140 miljoner per år. Innan det kan bli verklighet ska förslaget vidare för lagberedning och därefter ut på remiss.

Förslaget är ännu ett exempel på att alla företagare dras över en kam och den stora majoriteten får betala för att några få fuskar med moms och inkomstskatt. Skatteförvaltningen konstaterar att ökad kontroll behövs, eftersom handeln allt mer flyttas över från försäljning över disk till nätet. Man pekar på att 15 EU-länder redan har kassaregisterkrav i någon form, bland annat Sverige.

Där finns dock undantag för verksamhet i liten skala och vissa branscher. Företag som har en omsättning som understiger fyra basbelopp per år (182.000 kronor, cirka 17.700 euro) omfattas inte.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page