top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Stängningsersättning nu även till större företag

Stängningsersättningen till medelstora och stora företag gäller företag med minst 50 anställda som stängts för kunder med stöd av lag eller bestämmelser som utfärdats av en myndighet. Sådana företag är exempelvis restauranger och andra förplägnadsföretag, som i våras tillfälligt stängdes för kunder. Ersättning kan också betalas till företag vars utrymmen stängts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, t. ex idrottshallar, simhallar och inomhuslekparker.

Ersättningen motsvarar 70 procent av förlusten under stängningsperioden, dvs. av de kostnader som inte kan täckas med inkomster. Ett villkor för stödet är att företagets omsättning har sjunkit med mer än 30 procent under stängningsperioden jämfört med motsvarande period 2019. Om företaget ingår i en koncern granskas förlusten och omsättningen på koncernnivå. Stödets maximibelopp är 1,8 miljoner euro.

Ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag kan göras hos Statskontoret från den 15.7. Ansökningstiden upphör den 13.8. klockan 16.15.

Stängningsersättningen för småföretag öppnades den 12.5 och kan sökas hos Statskontoret fram till den 31.8.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page