top of page

Straffavgift för försenade bokslut i höst

Patent- och registerstyrelsen börjar ta ut en behandlingsavgift för registrering av försenade bokslut. Avgiften påförs om bokslutet lämnas in senare än inom åtta månader efter räkenskapsperiodens utgång. Avgiften för ett försenat bokslut är 85 euro.

Den nya avgiften gäller endast räkenskapsperioder som går ut 2019 eller senare. PRS tar ingen avgift för räkenskapsperioder som gått ut tidigare. I praktiken kommer de första fakturorna att skickas ut i november 2019.

En påminnelse kommer att skickas ut till aktiebolag och andelslag i god tid innan tidsfristen för gratis inlämning löper ut. Påminnelsen sänds till den e-postadress som bolaget angett i företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi). Om bolaget inte har angett en e-postadress, sänds påminnelsen per post. Det gäller därför att se till att kontaktuppgifterna är korrekta.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page