top of page

Svagare konjunkturutsikter inför 2020

Den färska småföretagsbarometern i Finland visar att investeringarna sjunker i alla branscher utom industrin. Av de drygt 6.000 svarande små och medelstora företagen tror 27 procent på en bättre utveckling det kommande året, medan 17 procent är negativa. Omsättningen väntas fortfarande öka, men förväntningarna har matats av sedan våren. En majoritet av småföretagen har satsat på fortbildning av personalen, men blivit försiktigare i sina nyanställningsplaner. Den största utmaningen är dock investeringarna, där minskningar väntas i nästan alla branscher. Mest negativa är man inom handeln och i byggsektorn.

Vart åttonde företag har haft betalningssvårigheter det senaste kvartalet och nästan hälften upplever att villkoren för att få banklån eller andra krediter har skärpts det senaste året.

Småföretagsbarometern görs i samarbete mellan Företagarna i Finland, Finnvera samt Arbets- och näringsministeriet.

Valuta och kompentens oroar

I Sverige ligger den samlade konjunkturindikatorn för småföretagen nu på den lägsta nivån sedan 2013. Det visar Småföretagsbarometern som mäter utvecklingen av sysselsättning, orderingång och omsättning samt företagarnas förväntningar.

Allt fler företag brottas med en svagare lönsamhetsutveckling på grund av en ökad priskonkurrens och en svag krona. Det gäller i synnerhet småföretag med importverksamhet och de som verkar inom handeln. En svårighet är också att hitta medarbetare med rätt kompetens. Trots det är framtidsoptimismen är trots det stark och sju av tio företag ser goda möjligheter att expandera.

Småföretagsbarometern är Sveriges största och äldsta konjunkturundersökning som genomförts sedan 1985. Den omfattar 4.000 företag med 1–49 anställda och presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Brexit-effekten kan tillkomma

En faktor som inte mäts i barometrarna, men som kan få betydande påverkan på många företag är utgången av Brexit. Ovissheten är fortfarande fullständig, men en hård Brexit kan indirekt leda till försenade leveranser, dyrare frakter och brist på nyckelvaror i många branscher. Det kan få negativa följder för såväl omsättning som lönsamhet.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page