top of page

Temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare - dags att söka nu!

Om dina företagarinkomster sjunkit, kan du ha rätt till arbetsmarknadsstöd på samma sätt som en anställd som blir permitterad. Stödet har utlovats bli 1.300 euro per månad.

Det är dock bråttom att anmäla sig till AMS, senast onsdag 15.4 gäller för retroaktivt stöd.

Info från AMS:

Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och oväntade nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Det gäller alla företagare oavsett formen av företagsverksamhet. Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa gäller 8 april-30 juni 2020.

Om du är företagare och har registrerat dig som arbetssökande senast den 15 april 2020, kan du från och med den 16 mars 2020 ha rätt till arbetsmarknadsstöd även för tiden innan du anmälde dig. Det är dock möjligt att få stöd först från och med den tidpunkt då villkoren uppfylls.

Villkor för att få arbetsmarknadsstöd är

• att företagarens arbete på heltid har upphört på grund av coronavirusepidemin eller

• att inkomsten av företagsverksamheten på grund av coronavirusepidemin är mindre än 1.089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare

Det är inte ett krav att företagsverksamheten ska upphöra för att få stödet.

Hur kan en företagare ansöka om arbetsmarknadsstöd?

1. Anmäl dig som arbetssökande

Börja med att anmäla dig som arbetssökande. Det är en förutsättning för att ha möjlighet till temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare.

Här anmäler du dig som arbetssökande: AMS e-tjänst.

I anmälan ska du lämna en redogörelse över att arbetet på heltid har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronavirusepidemin.

2. Sök arbetsmarknadsstöd tidigast två veckor efter förändringen

Du kan ansöka om arbetsmarknadsstöd tidigast två veckor efter det att ditt arbete på heltid har upphört eller efter det att din inkomst av företagandet har minskat. Du måste först anmäla dig som arbetssökande.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page