top of page
  • Skribentens bildombudsman2

UPS slopar extra avgifter till Åland

Företagarna på Åland värnar aktivt om företagandet och att verksamhetsförutsättningarna på Åland är i skick och konkurrenskraftiga i jämförelse med närområdena och övriga EU.

Många företagare som sysslar med import och export drabbas dagligen av byråkrati på grund av den oskäliga skattegränsen som i dag gäller mot Finland, Sverige och alla andra EU länder.

Den största delen av varufrakten sänds i dag med internationella kurirföretag, främst DHL, FedEx, TNT och UPS. Hittills har det bara varit TNT som fungerat affärsmässigt, dvs speditionskostnaden för import och export har skötts av TNT:s lokala ombud Åland Post inom ramen för fraktåtagandet.

Alla andra kurirföretag har vägrat sköta det via sina ombud och debiterat extra avgifter.

Efter en längre tids diskussion och påtryckning från Företagarna på Åland har nu UPS meddelat att tullspeditionskostnaden tas av UPS inom deras fraktåtagande från och med den 10 januari 2024. Det är Transmar/Ålands Budbilsservice som är deras lokala ombud på Åland.

Företagarna på Åland ser det som positivt att UPS nu inser att man måste ta detta ansvar så som det fungerar på alla andra ställen i världen, att tullklareringen ingår i fraktåtagandet och att godset levereras från dörr till dörr utan pålagor och dröjsmål.

Nu återstår det att DHL och FedEx också tar till sig detta och åtgärdar den felaktiga dubbeldebiteringen av speditionsavgiften som de i samarbete med sitt ombud Åland Post tillämpar.

Företagarna på Åland är en privatfinansierad intresseförening för företagare på Åland och främst småföretagare. Föreningen tillhandahåller fortlöpande fakta och rådgivning för sina medlemmar samt bevakar företagarnas intressen gentemot myndigheter och lagstiftare.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page