top of page
  • Skribentens bildombudsman2

FPA har lanserat nya webbsidor för egna företagare

Uppdaterat: 2 juni 2021

Folkpensionsanstalten har lanserat nya webbsidor som är riktade särskilt till småföretagare som vill veta mera om olika FPA-förmåner.

Målet med de nya webbsidorna är att klargöra för företagare vilka rättigheter de har. På sidorna kan man också läsa hur FöPL- och LFöPL-pensionsförsäkringen påverkar förmånsbeloppen, såsom föräldradagpenningar eller sjukdagpenningar. Snabbguiden ger egna företagare en helhetsbild av vilka ärenden och FPA-förmåner som hänför sig till de olika skedena av företagsverksamheten. I fråga om arbetslöshet och övergång från arbetslöshet till företagande ska man på Åland kontakta AMS.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page