top of page

En företagares egenskaper

Intresse och ambitioner, företagaranda och framför allt en bra affärsidé. Det behöver du för att grunda ett eget företag.
Har du även personliga förutsättningar för framgång?
Vad väntar du dig av företagsverksamheten? Är du verkligen beredd att engagera dig och att satsa på ett eget företag?

Företagaren som person

Att vara företagare kräver mod och förmåga att ta hanterbara risker. Det kräver samarbetsvilja, utåtriktad karaktär samt omsorg och noggrannhet gentemot kunder och samarbetsparter.
Uthållighet, stresstolerans och orubblig tilltro till den egna affärsidén hjälper företagaren också under svåra tider. Har du för avsikt att bli företagare förutsätts att din ekonomi är i skick. 
Du behöver också mångsidigt kunnande. Du bör känna företagets bransch, kunna produktionen och marknadsföringen och kunna sköta ekonomin. Det är också viktigt att känna till företagets verksamhetsmiljö, marknaden och konkurrenterna.
Din starkaste tillgång är den yrkeskunnighet du får genom utbildning och erfarenhet. Du behöver dock inte kunna allt, yrkeskunskap kan man också köpa utifrån. I vissa fall är det rent av nödvändigt.

Ett grundläggande test

Testa dina förutsättningar att bli företagare med hjälp av svaren på nedanstående frågor. Var realistisk - och ärlig.

 1. Vilka kunskaper, vilket kunnande och vilken erfarenhet behöver du i din affärsverksamhet?

 2. Vad allt av detta har du redan och vad saknar du? 

 3. Vilka personliga egenskaper tror du att du behöver? 

 4. Vilka är dina starka och svaga sidor? 

 5. Vad annat behövs för att ha framgång inom den bransch du har valt?

 6. Vad krävs det av dig för att du skall kunna uppnå detta? 

 7. Vilka svårigheter bör du vara beredd att möta? 

 8. Hur skall du kunna undvika dem? 

 9. Vilka personliga mål uppställer du för din verksamhet som företagare? 

 10. Hur mycket tid är du beredd på att satsa på ditt företag? 

 11. Hur mycket pengar är du redo att placera i ditt företag?

 
När du svarat på frågorna inser du om du har det som krävs, eller om du behöver öka din kompetens. Kanske vore det bra att hitta en kompanjon som kompletterar dina egenskaper?

Ett mera ingående test av dina företagaregenskaper finns
här.

 

På samma hemsida hittar du även mycket litteratur för småföretagare.

bottom of page