top of page

Årets företag 

Utmärkelsen tilldelas företag som nått framgångar under fjolåret, genom resultat, kvalitet, expansion, innovation, miljösatsningar eller liknande framsteg.
Till Årets Företag år 2013 har juryn utsett 
Ålands Trädgårdshall i Jomala.
Juryns motivering lyder:

● ÅTH är ett livsmedelsföretag som med målmedveten satsning på kvalitet, teknik och produktutveckling klarat sig väl i en mycket konkurrensutsatt bransch där även det geografiska läget medför betydande utmaningar.

● Bolaget är en betydande arbetsgivare och har även kunnat nyanställa. Tack vare ett nära samarbete med odlarna kan utbudet på åländska trädgårdsprodukter anpassas till efterfrågan, samtidigt som småskaligheten och strukturen är gynnsam i dag då matens ursprung får allt större betydelse.

● ÅTH:s verksamhet inriktas nästan helt på export, vilket är avgörande för fortsatt volymutveckling och lönsamhet. Tack vare nya kundanpassade produkter och förbättrade förpackningar har försäljningen ökat till rekordnivå. Antalet artiklar har fördubblats de senaste fem åren.

● Företaget uppvisar stabil tillväxt och god ekonomi. Investeringen i en modern och energisnål anläggning har varit en viktig faktor för framgången.

Fakta om företaget: 
Andelslaget Ålands Trädgårdshall grundades 1984 och fungerar som rådgivare, lagrings-, förpacknings- och marknadsföringsbolag för bolagets omkring 150 odlare. Bolaget sysselsätter 24 personer på årsbasis och förädlar åländsk frukt, lök och grönsaker som till 97 procent exporteras till Finland. 
År 2002 köpte ÅTH upp den lokala frukt- och grönsaksgrossisten Hags. Företaget verkar sedan 2009 i nya lokaler i Gölby i Jomala. Företagets omsättning uppgick verksamhetsåret 2012/13 till 11 miljoner euro. VD är Tord Sarling. 
Hemsida: www.ath.ax

Bedömningskriterier 

Utmärkelsen tilldelas årligen i efterskott ett åländskt företag som fyller följande kriterier:
• förknippas med god service och flexibilitet 
• har skapat möjligheter till ökad sysselsättning i branschen
• har byggt upp en god lönsamhet och stabil ekonomi
• har en långsiktig strategi och ett genomtänkt miljöengagemang
• intresserar sig även för marknader utanför Åland

Final och jurysammansättning

Det vinnande företaget utses bland förslag som inlämnats av allmänheten, av en enväldig jury som består av representanter för Företagarna, Nordea Bank, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag och Ålandstidningen, samt föregående års vinnarföretag.
Pristagaren erhåller förutom ära och uppmärksamhet i media även ett diplom samt en statyett som anknyter till idoghet och entreprenörskap. Dessutom erhåller man en grafisk stämpel som kan användas i företagets marknadsföring.

Om prisstatyetten

Utformingen anknyter till det privata företagandets fundament:
- Fäktargubben är en traditionell åländsk symbol för idoghet, som arbetar outtröttligt. Fäktargubben står på en trappa, vilket symboliserar tillväxtambitioner och framgång.
- Priset är tillverkat  i silver och björk av åländska företagare och är ett samarbete mellan Guldviva och Snickarboden.

bottom of page