Företagarnas nätverk

Lokalt och nationellt

Som medlem i Företagarna är Du inte ensam. Tvärtom, tillsammans kan vi åstadkomma mycket. Åland har stöd av våra finlandssvenska broderföreningar och på riksplanet av Företagarna i Finland. 
Vi har även god kontakt med Företagarna i Sverige, både lokalt i bland annat Norrtälje, Stockholm och Öregrund, men även direktkontakt till riksorganisationen.

EU-bevakning

De nordiska Företagarna är aktiva i den europeiska paraplyorganisationen för små och medelstora företag, UEAPME, som bedriver aktiv lobbying mot EU:s organ. Europeiska Företagarunionen UEAPME har 87 medlemsorganisationer i 36 länder, som representerar över 12 miljoner företag med totalt 55 miljoner anställda.

Internationella rådgivare

När det gäller rådgivning i konkreta ärenden har Företagarna i Finland kontaktpersoner som kan hjälpa dig i över 40 länder.

Kontakt

© 2017 Mazocialmedia 

  • Black Facebook Icon

Skarpansvägen 17, AX-22100  Mariehamn

Tel: 018-23277

​Epost: ombudsman@foretagare.ax

Namn *

Epost *

Ämne

Meddelande