Företagarnas nätverk

Lokalt och nationellt

Som medlem i Företagarna är Du inte ensam. Tvärtom, tillsammans kan vi åstadkomma mycket. Åland har stöd av våra finlandssvenska broderföreningar och på riksplanet av Företagarna i Finland. 
Vi har även god kontakt med Företagarna i Sverige, både lokalt i bland annat Norrtälje, Stockholm och Öregrund, men även direktkontakt till riksorganisationen.

EU-bevakning

De nordiska Företagarna är aktiva i den europeiska paraplyorganisationen för små och medelstora företag, SMEunited (tidigare UEAPME), som bedriver aktiv lobbying mot EU:s organ. Europeiska företagarunionen SMEunited representerar fram för allt yrkesutövare, hantverkare och småföretagare. Unionen har 67 medlemsorganisationer i 34 länder, som tillsammans representerar över 12 miljoner företag med nära 55 miljoner anställda.

SMEunited har sin bas i Bryssel och ett kontor med 20 anställda. SMEunited är sedan 1998 en erkänd Europeisk Social Partner, vilket innebär att småföretagens röst hörs när de stora politiska linjerna dras upp inom socialskyddet.

Internationella rådgivare

När det gäller rådgivning i konkreta ärenden har Företagarna i Finland kontaktpersoner som kan hjälpa dig i över 40 länder.