Medlemsavgifter 2019-20


Avgifterna är fastställda av årsmötet den 15 maj 2019 och är i kraft ett år framåt. Medlemsavgifterna beslöts bibehållas oförändrade och kan hållas förmånliga tack vare att Företagarna på Åland har en kostnadseffektiv administration, en engagerad styrelse och kunnig ombudsman som fångar upp medlemskårens servicebehov. 

Nystartade enpersonsföretag beviljas en rabatt på 50 % under anslutningsåret.

FÖRETAG 

Enmansföretag                 130 euro 
2 - 3 pers. företag             195 euro 
4 - 6 pers. företag             265 euro 
7 - 10 pers. företag           340 euro 
11 - 20 pers. företag         415 euro 
21 och fler sysselsatta      495 euro 

 

ÖVRIGA 

Personlig medlem                 80 euro 
(privatperson som ej är aktiv företagare)
Kommun < 1.000 invånare, 
föreningar, skolor, org.          140 euro 
Kommun > 1.000 invånare    330 euro
 

Specialfall
Avgiften för säsongsföretag med stora variationer i personalstyrkan fastställs enligt årsmedeltalet anställda: 
T ex vintertid 3 pers. och sommartid 12 pers. > 3 + 9/3 = 5-6 anställda beroende på säsongspersonalens arbetstid.
 

Kontakt

© 2017 Mazocialmedia 

  • Black Facebook Icon

Skarpansvägen 17, AX-22100  Mariehamn

Tel: 018-23277

​Epost: ombudsman@foretagare.ax

Namn *

Epost *

Ämne

Meddelande