top of page

Medlemsavgifter 2023-24


Avgifterna är fastställda av årsmötet den 13 juni 2023 och är i kraft ungefär ett år framåt. Medlemsavgifterna beslöts med hänsyn till medlemskårens fortsatta ekonomiska utmaningar att bibehållas oförändrade. Avgifterna kan hållas förmånliga tack vare att Företagarna på Åland har en kostnadseffektiv administration, en engagerad styrelse och kunnig ombudsman som fångar upp medlemskårens servicebehov. 

Nystartade enpersonsföretag beviljas en rabatt på 50 % under anslutningsåret.

FÖRETAG 

Enmansföretag                 130 euro 
2 - 3 pers. företag             195 euro 
4 - 6 pers. företag             265 euro 
7 - 10 pers. företag           340 euro 
11 - 20 pers. företag         415 euro 
21 och fler sysselsatta      495 euro 

 

ÖVRIGA 

Personlig medlem                 80 euro 
(privatperson som ej är aktiv företagare)
Kommun < 1.000 invånare, 
föreningar, skolor, org.          140 euro 
Kommun > 1.000 invånare    330 euro

 

Specialfall
Avgiften för säsongsföretag med stora variationer i personalstyrkan fastställs enligt årsmedeltalet anställda: 
T ex vintertid 3 pers. och sommartid 11 pers. beräknas enligt följande: 3 + 8/4 = 5-6 anställda beroende på säsongspersonalens arbetstid.

BLI MEDLEM NU!

För att bli medlem, kontakta oss per telefon 23 277 eller via e-post: ombudsman[at]foretagare.ax
 

Det lönar sig att tillhöra en stark och oberoende företagarorganisation som bevakar Dina rättigheter samt ger dig fakta och goda råd!
 

bottom of page