top of page

Planering av ett nytt företag

Dröm eller affärsidé 

Att starta ett företag är ett viktigt beslut som bör vara väl genomtänkt eftersom det finns många olika faktorer som påverkar framgången. Första steget mot grundandet är därför att utvärdera det egna kunnandet och den tänkta affärsidén.
Affärsidén är grunden till allt företagande. All företagsverksamhet baseras på att det finns någon som vill betala för företagets produkter eller tjänster.
Affärsidén är alltid individuell och bestäms av den företagarens egna syften och förutsättningar. 
Affärsidén ska vara kortfattad, skriftlig och kunna uttryckas enkelt. Med några få meningar ska du försöka beskriva vad och hur ditt företag ska tjäna pengar.
Då beskrivningen av affärsidén är klar bör man kritiskt och ärligt utvärdera sin idé och gärna ha någon utomstående som kan dubbelkolla den. En viktig del av utvärderingen är att kartlägga marknaden och konkurrenterna. 

Affärsplan och kalkyler

När utvärderingen är klar ska du sammanfatta informationen i en affärsplan.
Affärsplanen är en skriftlig beskrivning av företaget och dess verksamhet.
En välskriven affärsplan hjälper dig att tänka långsiktigt och visar att du har seriösa planer. I planen ingår även ekonomiska kalkyler som försäljningsbudget, resultatbudget och investeringsbudget samt en finansieringskalkyl.
Affärsplanen är ett bra hjälpmedel då du ska sälja in din idé hos banker, myndigheter, investerare och leverantörer. 

Näringsrätt

Privatpersoner som inte har åländsk hembygdsrätt och juridiska personer (bolag) måste ansöka om näringsrätt hos landskapsregeringen för att få bedriva verksamhet i landskapet. Näringsrätt kan även sökas för tillfällig verksamhet.
Läs mera här. 

Tillstånd från myndigheter

Vissa verksamheter kräver särskilt tillstånd. För att t ex driva resebyrå eller köra taxi krävs tillstånd från landskapsregeringen.
Statens ämbetsverk på Åland ger tillstånd för detaljhandel med alkoholdrycker.
För  bl a kafé, restaurang och frisörsalong krävs ett godkännande av lokalerna från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Skydd av idéer

Innan verksamheten inleds är det även dags att skydda eventuella varumärken, unik design (mönsterrätt) eller att patentera ev. uppfinningar. Läs mera på Patent- och registerstyrelsens hemsida.
 

bottom of page