Den åländska skattegränsen

Åland har en särställning i moms- och handelsfrågor

Enligt Finlands anslutningsfördrag (1995) med EU hör inte landskapet Åland till den Europeiska unionens mervärdesskatte- eller punktskatteområde. Landskapet hör likväl tillsammans med övriga Finland till gemenskapens tullområde och tullunion. I skattehänseende innebär det att samma regler gäller för handel med Åland som med handel med länder utanför EU. En formell skattegräns inrättades även mot Finland från 1.3.1997.

Mervärdesbeskattning i handeln med Åland 


Regelverket för momshanteringen gällande varuhandeln mellan Åland och Fastlandsfinland ändrades från 1.1.2018. Skattegränsmomsen anmäls nu enbart i företagets ordinarie momsdeklaration, vilket förenklar rutinerna och förbättrar likviditeten.
 

Kommersiell handel mellan Åland och EU-området sker med separat deklaration av gods. För registrerade kunder finns möjlighet till förenklade rutiner.
Användningen av skattegränsnumret upphör för momsregistrerade företag vid inköp från Finland. Skattegränsnumret används från 2018 endast av företag som agerar som ombud för privatpersoner, till exempel vid postorderförsäljning.

Deklaration och betalning

Vid skattegränsen behövs fortfarande en faktura eller fraktsedel som den registrerade kundens skattegränsdeklaration. Deklaration ska lämnas för varje varuparti som transporteras över skattegränsen.

Momsregistrerade företag fakturerar från 1.1.2018 varuhandeln momsfritt mellan Åland och Finland. Det behövs heller inte längre 
någon separat skattedeklaration eller sammandragsdeklaration. Momsen deklareras i stället i respektive företags ordinarie momsdeklaration. Från 2018 innehåller blanketten två nya fält för deklaration av Import av varor  från utanför EU respektive Moms på import av varor från utanför EU. Skatten dras av i punkten Moms som dras av för skatteperioden, varför det i regel inte blir någon skatt kvar att betala.

I praktiken betalar man således in momsen först då varorna deklareras. Tidigare betalades momsen till tullen då varorna levererades, medan avdraget gjordes först i den ordinarie momsdeklarationen.

Utrikeshandeln sköts som tidigare, varvid det krävs en komplett tull- och momsdeklaration för varan som lämnas till tullen vid import eller export.

Kontantkund

Kontantkund är en privatperson eller ett företag som inte har ett skattegränsnummer.
Kontantkunden anmäler varan för beskattning genom att lämna en skattegränsdeklaration till tullen i Mariehamn. 

En enskild näringsidkare som är momsskyldig ska alltid skilja på om försändelsen är avsedd för privat bruk eller beställs för näringsverksamheten. I det senare fallet ska firmanamn och FO-nummer anges korrekt.

Läs mera på Tullens hemsida.

Svenska Tullverkets information

Kontakt

© 2017 Mazocialmedia 

  • Black Facebook Icon

Skarpansvägen 17, AX-22100  Mariehamn

Tel: 018-23277

​Epost: ombudsman@foretagare.ax

Namn *

Epost *

Ämne

Meddelande